არმური Armuri
არმური
არმური Armuri
არმური
არმური Armuri
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
არმური Armuri

არმური - ლიტარენა, უფრო კი – ბიბლიოთეკა
Armuri - literary Arena, or library from Georgia (country)


Forum started: Sun 9 Nov 2008
 
HomeHome  PortalPortal  RegisterRegister  Log inLog in  

 

 ემიგრანტები

Go down 
4 posters
AuthorMessage
Admin

Admin


Male
Number of posts : 7206
Registration date : 09.11.08

ემიგრანტები Empty
PostSubject: ემიგრანტები   ემიგრანტები EmptySat Feb 21, 2009 1:45 pm

Arrow

ქართულ ენაში არ არსებობს სიტყვა ”ნოსტალგიის” იდენტური ცნებაო, - ერთი მწერალი ამბობდა...
მართლა არ არსებობს...
არ უყვარდა ქართველს დიდხანს ან სულ დარჩენა სხვა ქვეყანაში...
კი, მაინც მოუწევდა ხოლმე სამუდამო ემიგრირება ზოგიერთს და - მაინც ვერ მოიგონებდა ხოლმე ”ნოსტალგიის” ქართულ შესატყვისს...

ემიგრანტებზე და მათ ამბებზე ვილაპარაკოთ აქ - ადრინდელებზეც და დღევანდელებზეც...

Arrow
Back to top Go down
https://armuri.georgianforum.com
nini
Female
Number of posts : 648
Registration date : 17.11.08

ემიგრანტები Empty
PostSubject: Re: ემიგრანტები   ემიგრანტები EmptySat Feb 21, 2009 2:25 pm

პირველი ქართული ემიგრაცია. შუაში გახლეჩილი ჩემი ოჯახი, ნახევარი წევრები დარჩენილი იქ სამუდამოდ, ნახევარი - აქ. საშინელი, ტრაგიკული და თან ძალიან ლამაზი ისტორია. ერთი ოჯახის ტრაგედია დიდი ისტორიული კატაკლიზმების ფონზე.
ბობოს მივუყევი ადრე.
ამაზე ჯერ არ მინდა აქ.
იცი, ბობო, ჩემს ნათესავებს ვთხოვე საფრანგეთში, შენ რო მომიყევი, იმ მოსულიშვილის ''კვალის''მოძიება, განსაკუთრებით ქაქუცას იქაურ ცხოვრებასთან და ჩემს ნათესავთან შეხების ჭრილში.
არ ვიცი, რამდენად არ დამზარდებიან.
იცი, ბობო, მეორე, მესამე თაობას იქ... ქართული ჯიგარი აღარ აქვთ.
Sad
ხოლო ახლანელი, ჯერ კიდევ 70-ანი წლებიდან წასული ემოგრანტები რა საზიზღრობებს აკეთებენ იქ, ადამიანური წარმოდგენის საზღვრებს სცილდება.
ქართველი - სამწუხაროდ, სულ ცოტა - კრიმინალის სახელთანაა ასოცირებული.
არადა...
რა თქმა უნა, ყველაზე არ მაქვს საუბარი. მაგრამ სამწუხაროდ ცუდ ისტორიებს მასიური ხაიათი აქვს...

Sad
Back to top Go down
Admin

Admin


Male
Number of posts : 7206
Registration date : 09.11.08

ემიგრანტები Empty
PostSubject: Re: ემიგრანტები   ემიგრანტები EmptySat Feb 21, 2009 3:10 pm

ნინი, დიდი მადლობა, პავლე მოსულიშვილის შესახებ რომ დაეკითხე შენებს საფრანგეთში - მე ძალიან მაინტერესებს იმისი პროზა-დრამატურგიაც და თავგადასავალიც.

მერე უკეთესად მოვყვები პავლე მოსულიშვილზე, რაც მე ვიცი.

კარგი იქნება, თუ შენებზეც გვიამბობ.
Back to top Go down
https://armuri.georgianforum.com
keso

keso


Female
Number of posts : 95
Registration date : 28.12.08

ემიგრანტები Empty
PostSubject: Re: ემიგრანტები   ემიგრანტები EmptyWed Mar 04, 2009 11:03 am

sul mindoda damewera da xan ver movicale, xan ki ver gadavwyvite romel gverdze damewera, romeli rubrika SemerCia, arada, mindoda, rom damewera. gamexarda axla am gverdis aRmoCena. es Cveni istoriaa da unda gavufrTxildeT, Torem, isedac yvelafer qarTuls gvaviwyeben da magaliTad mainc qondeT Cvens Svilebs maTi cxovreba, mamuliSviloba, Tavdadeba da qarTuli suli.

ar uyvarda qarTvels didxans darCena sxva qveyanaSio, ambobT da samwuxarod, bedma da bedisweram siyvaruli TuU arsiyvaruli ar icis. ramdeni qarTveli gadaxvewila samSoblodan iZulebiT, fereidanSi, Tu sparseTSi Sahis karze mZevlad, osmaleTSi Tu ruseTSi, bolos safrangeTSic. . .… da me erT rigiT qarTvels, mapatios RmerTma, macxovris saflavis naxvasTan erTad, kidev erTi ocneba maqvs_im qarTvelebis saflavebis monaxuleba levilSi, romelTa ,,Zvlebic ki fiqrobs saqarTveloze”.

erTxel Salva amirejibze masalas vagrovebdi da sajaro biblioTekaSi movikiTxe misi poeturi krebuli. iqidan ki SemomiTvales_aseTi wigni ar gvaqvs, mxolod viRac Salva amirejibi aRmovCineT da isic stomatologi, kbilis emalze aqvs dawerili wignio. ase egonaT Salva amirejibis erTaderTi poeturi krebuli ,,minanqrebi”,kbilis emalze dawerili samecniero naSromi. sabednierod, literaturis muzeumma maleve gamosca Salva amirejibis ortomeuli da mec problema momexsna. kidev erTi ,,samSoblos xilviT mSieri” kaci gaicno sazogadoebam. (,,samSoblos xilviT mSieri”_Tu ar vcdebi es sityvebi simon bereJians ekuTvnis da Zalian momwons. asea Tu ise, SimSili es fiziologiuri moTxovnileba Zalian mZAafrad asaxavs samSoblos monatrebas da me piradad, ar mexamuSeba, yurs ar mWris).

TuU dagainteresebT, me SemiZlia, cota ram informacia mogitanoT Salva amirejibze, romelic cocxali klasikosis da Cveni Taobis usayvarlesi mwerlis Wabua amirejibis biZa-mamis Zma iyo da aseve didi qarTveli msaxiobis veriko anJafariZis pirveli meuRle. da aseve davdo misi leqsebi, romelTa muza da STagonebis wyaro misi erTaderTi siyvaruli_qalbatoni veriko gaxldaT.
Back to top Go down
Guest
Guest
ემიგრანტები Empty
PostSubject: Re: ემიგრანტები   ემიგრანტები EmptyWed Mar 04, 2009 11:18 am

ქეთი, როგორ არ გვაინტერესებს - ადმინი გახსნის ახლა შენ თემას და იქ მოგვიყევი ხოლმე.
Back to top Go down
keso

keso


Female
Number of posts : 95
Registration date : 28.12.08

ემიგრანტები Empty
PostSubject: Re: ემიგრანტები   ემიგრანტები EmptyWed Mar 04, 2009 11:52 am

aqve iyos, bobo, am emigrantebis TemaSi, iqneb sxvam ufro meti icodes, da sxvebmac dagviweron saintereso ambebi Cveni emigrantebis SesaxebJ
Back to top Go down
Admin

Admin


Male
Number of posts : 7206
Registration date : 09.11.08

ემიგრანტები Empty
PostSubject: Re: ემიგრანტები   ემიგრანტები EmptyWed Mar 04, 2009 12:08 pm

კესო, იხილე ახალი თემა - https://armuri.georgianforum.com/---f37/

სხვები იქაც მოვლენ...
Back to top Go down
https://armuri.georgianforum.com
satori

satori


Female
Number of posts : 15
Age : 45
Location : Brooklyn, NY
Job/hobbies : Legal/poetry
Humor : Fine
Registration date : 27.03.10

ემიგრანტები Empty
PostSubject: Re: ემიგრანტები   ემიგრანტები EmptyWed Mar 31, 2010 2:25 am

14 წელია რაც უცხოეთში ვცხოვრობ. ხანდახან მგონია "ემიგრანტი" სალანძღავი სიტყვა. ბოლო 4 წელია NY ვცხოვრობ და აქ ქართველების დიდი დიასპორაა ძალიან. არის "კარგი" და არის "ცუდი" , ასეთი და ისეთი, მოკლედ ჭრელია საზოგადოება როგორც ყველაგან, მაგრამ თუ დამიჯერებთ ყველას სახლისკენ უჭირავს თვალი. კარგი სხოვრების გამო არ არის ხალხი აქ. ყველას რაგაც ნაკლი გვაქვს როგორც მანდ ისე აქ მაგრამ ქართველ კაცს უყვარს თავისი სამშობლო სადაც არ უნდა იყოს და რამდენი ხანიც. თითქოს უცხოეთიდან კიდევ უფრო აფიქსირებ რამდენად ძლიერია ეს გრძნობა. აქ მყოფთა დიდი პროცენტი თავის ოჯახებსა თუ საყვარელ ხალხს ეხმარება მანდ.
ერთი ის არის რომ ორგანიზებულობა გვაკლია, ყველას თავისი აზრი აქვს, მოსმენა ნაკლებად მაგრამ პირველობა კი გვიყვარს ... ვერ ვახერხებთ რომ "საერთო საქმე" წინ წავიგდოთ.
ინტერნეტით ვადევნებდი ადრე თვალს, ქართულ გადაცემებს და ისეთი ნოტა დავიჭირე თითქოს ემიგრანტმა ქართველმა ზურგი შეაქცია თავის ქვეყანას. გული დამწყდა, რადგან ასე არაა.
აგვისტოს ამბების დროს, აქაური ქართველები რაღაზ შინაგანი ინერციით ყველანაირი ორგანიზირების გარეშე მივიდა გაეროს შენობასთან, დიდი დახმარების იმედი სხვისგან კი არ იყო, მაგრამ იქ მივიდა რადგან უცბად დაიკარგა სიყვა "მე" და დარჩა მხოლოდ სიტყვა "ჩვენ". მახსენდებოდა: ბიძაჩემს ქიზიყში მივყავდით ხოლმე ბავშვები დასასვენებლად და კახურ შაირებს იტყოდა ხოლმე ხმამაღლა, ვიცინოდით ხოლმე, ვიმეორებდით და არ არსებობდა რომ არ ეთქვა: " ორ ზღვას შუა საომარი იყო ლელო, ის გადარჩა სა სახელად ეწოდება საქართველო!"
მოკლედ გამიგრძელდა სიტყვა და ის მინდოდა მეთქვა, აქაც ქართველები ვართ, ჩვენებური ნაკლით, შეცდომებით. გვიყვარს ჩვენი პატარა სამშობლო. ხანდახან გული მწყდება და ყველაზე დიდ პრობლემად მიმაჩნია აქ დაბადებულ ან ადრინდელ ასაკში ჩამოსულმა ბავშვებმა რომ ხშირად არ იციან ქართული ისე როგორც უნდა იცოდნენ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ძარღვი ჩემი აზრით მაინც ენაა და არ უნდა გაწყდეს. აი ეს პრობლემა კი გვაქვს სამწუხაროდ.
Back to top Go down
Sponsored content

ემიგრანტები Empty
PostSubject: Re: ემიგრანტები   ემიგრანტები Empty

Back to top Go down
 
ემიგრანტები
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
არმური Armuri :: მთქმელი და გამგონებელი (ავტორები და ტექსტები) :: ისტორიისათვის-
Jump to: