არმური Armuri
არმური
არმური Armuri

არმური - ლიტარენა, უფრო კი – ბიბლიოთეკა
Armuri - literary Arena, or library from Georgia (country)


Forum started: Sun 9 Nov 2008
 
HomeHome  PortalPortal  RegisterRegister  Log inLog in  

Share
 

 უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი"

Go down 
AuthorMessage
Guest
Guestუცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი" Empty
PostSubject: უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი"   უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი" EmptySun Mar 01, 2009 4:21 pm

უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი" Josaphat2

Saint Barlaam enseignant Josaphat. Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale (traduction Jean de Vignay), France, Paris, XVe siècle. (Cote : BNF Richelieu Manuscrits Français 51).
©️ BnF

თხრობაჲ გ


ჰრქუა ბალაჰვარ: „მსგავს არს საწუთოჲ ესე კაცსა, რომელსა სდევდა პილოჲ ამრიზებული, და მიაწყუდია იგი ჯურღმულსა საშინელსა. და იხილნა ხენი, რომელსა ზედა აღჴდა. და იხილნა კუალად ორნი თაგუნი: ერთი შავი და ერთი თეთრი, რომელნი სჭრიდეს ძირთა მათ ხეთასა, რომელთა ზედა აღსრულ იყო კაცი. და შთახედნა ჯურღმულსა და იხილა ვეშაპი, რომელსა აღემტკმო პირი და ეგულებოდა შთანთქმაჲ მისი. და აღიხილნა ზე და იხილა თაფლი მცირე, რომელი ჩამოსდიოდა ხეთა მათ, და იწყო ლოკაჲ მისი. და არღარა მოიჴსენა განსაცდელი, რომელსა შთავრდომად იყო. ხოლო თაგუთა მათ ხენი იგი წარსჭრნეს, და კაცი იგი დაეცა და პილომან აღიტაცა და მიუგდო ვეშაპსა.

აწ, პილოჲ იგი სახე არს სიკუდილისაჲ, რომელი სდევს ძეთა კაცთასა, და ხენი იგი საწუთოჲ არს, და თაგუნი იგი დღენი და ღამენი-ა და თაფლი იგი საწუთოჲსა ამის სიტკბოებაჲ არს და შეაქცევს კაცსა გემოვნებაჲ საწუთოჲსაჲ. და დღენი და ღამენი აღსრულდებიან და სიკუდილი წარიტაცებს და ჯოჯოხეთს ვეშაპი იგი შთანთქამს და ესე არს ცხორებაჲ კაცთაჲ“.


უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი"

ტექსტის მთლიანად წაკითხვა შეიძლება აქ – http://www.lib.ge/body_text.php?9760

study


Last edited by ბობო on Sun Mar 01, 2009 6:02 pm; edited 2 times in total
Back to top Go down
Guest
Guestუცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი" Empty
PostSubject: Re: უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი"   უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი" EmptySun Mar 01, 2009 4:23 pm

ვიკიპედიიდან - http://ka.wikipedia.org/wiki/ვარლაამი_და_იოასაფი


ვარლაამი და იოასაფი

„ვარლაამი და იოასაფი“, „ვარლამი და იოსაფატი“ („Barlaam kai Joasaph“), შუა საუკუნეების ბიზანტიური რომანი, ბერძნულ ენაზე მოღწეული ჰაგიოგრაფიული თხზულება. მისი სიუჟეტი ბუდა ლეგენდის სანსკრიტულ რედაქციას უკავშირდება. გადმოსცემს ინდოეთის მეფის ვაჟის იოასაფის გაქრისტიანების, ტახტზე ხელის აღებისა და თავის მოძღვართან, ვარლამთან, უდაბნოში წასვლის ამბავს. თხზულებაში ჩართულია აღმოსავლური წარმოშობის და სახარებიდან გადმოღებული იგავები, ქრისტიანული პოლემიკური დოგმატიკური ლიტერატურიდან ნასესხები ადგილები. მსუბუქი თხრობითი სტილი ოსტატურადაა შეზავებული „წმიდა მამათა“ თეოლოგიასთან. XI საუკუნეში შესრულებული ლათინური თარგმანის მეშვეობით რომანი ფართოდ გავრცელდა ევროპაში. XII საუკუნიდან მოყოლებული (სარაინდო რომანი „პარციფალი“), თვალსაჩინოა მისი გავლენა ევროპული ლიტერატურის ბევრ თხზულებასა და მწერალზე (უ. შექსპირისა და ლ. ტოლსტოის ჩათვლით).

თხზულების სიუჟეტის სანსკრიტიდან ბერძნულ ენაზე მიგრაციისა და „ვარლაამი და იოასაფის“ ავტორობის საკითხი თანამედროვე ბიზანტინისტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა. აღიარებულია, რომ სანსკრიტიდან ბერძნულამდე არსებობდა სულ ცოტა ორი შუალედური რედაქცია — ფალაური და არაბული. არის აგრეთვე თვალსაზრისი, რომ არაბულსა და ბერძნულს შორის დგას ქართული ვერსია („სიბრძნე ბალავარისი“). ბერძნული და ლათინური ხელნაწერთა ტრადიციის კვალად, ბიზანტინისტიკაში ჯერ კიდევ პოპულარულია აზრი, რომ რომანის ავტორია იოანე დამასკელი. XI საუკუნის ბერძნული, ლათინური და ქართული ცნობები კი ავტორად ექვთიმე იბერს (ექვთიმე მთაწმიდელს) ასახელებს. ამ თვალსაზრისის მეცნიერების არგუმენტაცია 1931 წელს წარმოადგინა პ. პეეტერსმა. დღეისათვის იგი დასტურდება შემდეგი ფაქტორებით:
ექვთიმე მთაწმიდლამდე ბერძნულ ენაზე არ არსებობდა რომანის არც ხელნაწერები, არც დამოწმება სვინაქსარებში, არც რაიმე რემინისცენცია, გადაკრული მნიშვნელობაც კი;
თხზულების გამოჩენის ადგილი არის ათონის მთა, სადაც მოღვაწეობდა ექვთიმე მთაწმიდელი;
მსგავსი მეტაფრასული სტილის ჰაგიოგრაფიული თხზულება შეუძლებელია ჩამოყალიბებულიყო მეტაფრასტიკის წარმოშობამდე - ექვთიმე მთაწმინდელის მოღვაწეობის დრომდე.
ბერძნული, არაბული და ქართული რედაქციათა საერთო ნაწილში ბერძნული ტექსტი შორდება არაბულს და უახლოვდება ქართულს.
Back to top Go down
Guest
Guestუცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი" Empty
PostSubject: Re: უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი"   უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი" EmptySun Mar 01, 2009 5:01 pm

უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი" Barlaami


Last edited by ბობო on Sun Mar 01, 2009 6:02 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
Guest
Guestუცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი" Empty
PostSubject: Re: უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი"   უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი" EmptySun Mar 01, 2009 6:00 pm

უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი" M1982_1_2_665
Back to top Go down
Guest
Guestუცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი" Empty
PostSubject: Re: უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი"   უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი" EmptySun Mar 01, 2009 6:09 pm

უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი" Josaphat_gautama_2

Gautama Bouddha en Prince (V-e siècle)
Back to top Go down
Guest
Guestუცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი" Empty
PostSubject: Re: უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი"   უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი" EmptyWed Mar 25, 2009 12:14 pm

.


Last edited by maiakiladze on Wed Jun 25, 2014 3:46 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
ვაჟა ხორნაული
Into Armury
Into Armury
ვაჟა ხორნაული

Male
Number of posts : 1346
Location : თბილისი
Job/hobbies : პოეტი
Humor : სანაქებო
Registration date : 09.12.08

უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი" Empty
PostSubject: Re: უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი"   უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი" EmptyWed Mar 25, 2009 8:49 pm

zevsis daqali wrote:
რა კარგი თემები ყოფილა აქა, დაილოცოს ნინი, რომ მომიყვანა.
flower

აქ რა კარგი თემებია
და რა კარგი ფერებია.

მწვანე ფონზე გვირილებით
ხელი დაგიმშვენებია...

აქაური მასპინძლები
თავზე შემოგევლებიან.


bounce queen drunken
Back to top Go down
http://www.urakparaki.ge/?m=7&WUID=1466
Sponsored content
უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი" Empty
PostSubject: Re: უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი"   უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი" Empty

Back to top Go down
 
უცნობი ავტორი - "სიბრძნე ბალაჰვარისი"
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
არმური Armuri :: მთქმელი და გამგონებელი :: ლიტერატურა უსაზღვრებოდ-
Jump to: